Machine Learning

De huidige maatschappij krijgt in toenemende mate te maken met Machine Learning. De zelfrijdende auto, de slimme thermostaat, robotisering, in al deze technische innovaties wordt Machine Learning toegepast.


Google Car

Daarnaast bestaan in overvloed niet-technische toepassingen, zoals het inspelen op voorkeuren van individuele consumenten (tonen van nevenproducten op verkoopsites) en het geautomatiseerd screenen van sollicitatiebrieven. Maar ook voorspellingen van dagomzetten bij winkeliers en bezoekersaantallen kunnen met Machine Learning worden aangevlogen.

Machine Learning is de techniek om op basis van (big) data de computer te ‘leren’ voorspellingen te doen (wat zou iemand willen kopen, is een persoon geschikt voor een functie, wat wordt morgen de omzet?). De data kunnen zeer divers zijn, van cijfermatige data tot twitterberichten, foto’s, camera beelden en sensor data.

Onze klanten hebben steeds meer behoefte om data in te zetten als extra productiefactor ter verkrijging van inzicht en ter ondersteuning van hun (bedrijfs)processen. Panteia kan helpen deze wensen concreet te maken en te operationaliseren. Onze onderzoekers kennen de inhoudelijke materie en onze technische mensen en econometristen zijn in staat om (big) data te verwerken en Machine Learning technieken in te zetten bij de ontwikkeling van bruikbare tools.

Wilt u méér doen met data, bel of mail ons en we gaan op zoek naar de mogelijkheden.