Detailhandel.info

Binnen het team Data Analytics van Panteia werken domeinexperts, econometristen en webdevelopers samen om grote hoeveelheden data te vertalen naar bruikbare informatie en om deze informatie op een moderne en toegankelijke manier naar buiten te brengen.

Het kennisplatform detailhandel.info is daar een goed voorbeeld van. Panteia ontwikkelde deze portal in opdracht van de Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDem). Op deze portal wordt actuele cijfermatige en kwalitatieve informatie over de retail sector gepubliceerd, waarbij diverse databronnen, zoals die van het CBS, Locatus, InRetail, Nielsen en GfK, worden gecombineerd tot actuele en consistente kengetallen voor zo’n 50 branches in de detailhandel.

Het kennisplatform detailhandel.info trekt een zeer groot aantal bezoekers en de informatie wordt breed gedragen door de sector. De portal wordt regelmatig geraadpleegd door partijen die informatie over de detailhandel nodig hebben, zoals brancheorganisaties, banken, accountants, financiële adviseurs, onderwijsinstellingen, etc. De cijfers en kengetallen worden voor DPO onderzoek en Koopstroomonderzoek gezien als de 'norm', waar ieder bureau mee dient te werken.

Open retailinsiders.nl